Flytning overdragelse af bier

For at begrænse spredning af skadegørere hos honningbier gælder der regler for flytning og overdragelse af bier. Flytning af bier til anden ejendom eller ud over 1 km fra den hidtidige stadeplads eller overdragelse uden flytning kræver forudgående syn foretaget af en uddannet og registreret kyndig biavlertidligst 14 dage før flytningen. Den kyndige biavler udsteder en sundhedsattest hvis der i bigården ikke er synlige tegn på ondartet bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider.

Syn og sundhedstest
Regler for syn og sundhedsattest i forbindelse med flytning af bier er beskrevet i bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier.

Der gælder særlige begrænsninger for flytning af bier og brugt materiel til:

● Læsø

● Anholt og Samsø

● Godkendte parringsområder

Er man i tvivl om, om dine bier er syge, er det en god idé at alliere sig med en binspektøren

Start med at kontakte biinspektøren og få en aftale om inspektion

Vagn Thorsen, Sdr. Rindvej 65, 8800 Viborg, tlf. 86 63 94 86, mobil 41 57 94 88

Besøg af biinspektør er gratis.

Godkendte paringsområder

Avl af udvalgte linjer af honningbier foregår i afgrænsede parringsområder godkendt af NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fra en biavler. Parringsområderne er isolerede områder, oftest mindre øer, hvor indkrydsning af andre linjer kan undgås.

I et godkendt parringsområde må kun forekomme bier af samme afstamning som på områdets parringsstation. Kun den ansvarlige for parringsområdet må føre bier (bortset fra parringsfamilier) ind i området. Regler om oprettelse og drift af parringsområder er fastsat i bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier. En liste over godkendte parringsområder kan findes på længere nede på siden.

O.B.S. Kort over godkendte paringsområder finder du på Det Centrale Bigårderegister.

Kyndige biavlere i Viborgegnes Biavlerforening

Gert Otkjær
Koldingvej 169, 8800 Viborg

Henning Hestbæk
Harehøjen 29, 8800 Viborg

Henning Pedersen
Overlundvej 42, 8830 Tjele

Ib Lyngfeldt Hansen
Hvidtjørnen 5, 8800 Viborg, Tlf. 86 60 10 60

Jørn Pedersen
Jernbanegade 11, Hammershøj, 8830 Tjele

Jørgen Bruun Petersen
Sct. Kjelds Gade 9 B, 8800 Viborg, Tlf. 86 60 00 69

Karsten Hessellund
Fredensgade 28, 8800 Viborg, Tlf. 86 60 27 27

Marius Poulsen
Finderupvej 31, 8800 Viborg, 
Tlf. 86 61 16 68

Orla Løgstrup
Morbærvej 9, 8800 Viborg, Tlf. 86 61 11 37

Signe Tronborg
Holstebrovej 92, 8800 Viborg, Tlf.
 40 18 85 87

Svend Erik Sørensen
Krattet 27, 7442 Engesvang, Tlf. 50 90 49 28

Vagn Thorsen
Sdr. Rindvej 65, 8800 Viborg, Tlf.
 41 57 94 88

Vilkår og regler for biavl

Bekæmpelse af skadegører