Undervisningsvideoer - Praktisk biavl
Undervisning om årstidens biavlsfaglige emner. Fremstillet af Jan Sæther, Moesgård biselskab.Odder og Omegns Biavlsforening, konsulent Flemming Vejsnæs, Danmarks Biavlerforening.

 
Først i marts
Rensning af bunde:
Har du talt dine bier i dag?
Hvor mange bier ligger på stadebunden og hvor alvorligt er det?
Jan Sæther.
YouTube

Sidst i marts
Fodertilstanden, familiestørrelse, sammenlægning. Det er nu, du skal producere dine trækbier!
Jan Sæther.
YouTube
 
Marts / April
Forårsrengøring og foderkontrol
Flemming Vejsnæs

Midt april
Hvad man gør og hvornår, når en familie er "lille", og hvad der skal tænkes over, hvis den er "stor".
Jan Sæther.
YouTube

Først i maj
Om yngeltavlen, pukkelyngel, dronemoder og æglæggende arbejderbi.
Jan Sæther.
YouTube

Midt i Maj
Nektar indbæring, sværmhindring, dronningeceller, sværmhindring, bipest.
Jørn Bisgaard/Jan Sæther.
YouTube

Varroa reinvation
Hvor mange varroamider flyves ind i et stade pr. år?
Hvorfor er efterbehandling vigtig?
Jan Sæther.
YouTube

Honningbehandling 1
Honning: Røring, krystallisering, podning, tapning, første afsnit.
Jan Sæther.
YouTube

Honningbehandling 2
Honning: Røring, krystallisering, podning, tapning, andet afsnit.
Jan Sæther.
YouTube

Honningetiketter
Etiketter på honning: Krav, forsikring, flydende honning.
Jan Sæther.
YouTube

Midt juni
Aflæggere og overvintringskasser, placering af tavlerne.
Jørn Bisgaard/Jan Sæther.
YouTube
 
Midt juni
Indfangning og behandling af bisværm
Flemming Vejsnæs

Først juli
Jørns gennemgang af biavlerens opgaver lige nu: Forberedelser til den sidste honninghøst.Forberedelse til vinterlejet.
Jan Sæther.
YouTube

Først august
Droneslaget.
Varroa Destructor.
Jan Sæther.
YouTube

August / September
Varroamidebekæmpelse, fri myresyre, Krämerpladen.
Jan Sæther.
YouTube

August / September
Den sidste pollen hentes ind, vinterbiernes fedtlegeme, vil du indvintre på en eller to kasser?
Jan Sæther.
YouTube
 
Vinterfodring.
De sidste vinterråd.
Jan Sæther.
YouTube
 
Vinterklar,
 Vinterklar, vinterbier, fedtlegemet, vinterklynge og forkølet yngel.
Jan Sæther.
YouTube
 
November / December
Oxalsyrebehandlingen - hvorfor og hvordan.
Jan Sæther.
YouTube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bliv medlem af
Viborgegnens Biavlerforening.
Viborgegnens Biavlerforening