Honningsalgsliste

Anton Nielsen, Kirkestien 5, Almind, 8800 Viborg
Mobil  40 19 94 18
 
Jette og Brian Falckenberg, Alléenlund,
Højbjerg Huse 22,8840 Rødkærsbro
Tlf. 28 12 49 37

Gert Otkjær, Koldingvej 161, 8800 Viborg
Tlf. 24 52 43 11 E-mail: Gertotkjaer@mail.dk
 
Henrik Andersen, Gl. Århusvej 151A , 8800 Viborg 
Tlf. 40411278, E-mail: henrikandersen73@gmail.com

 
John Bredahl Nielsen, Kirkebækvej 166, 8800 Viborg
Tlf. 51 97 07 67, E- mail: johnbredahl@live.dk

Karsten Hessellund, Fredensgade 28, 8800 Viborg
Tlf. 86 60 27 27

Marius Poulsen, Finderupvej 31, 8800 Viborg
Tlf. 86 61 16 68, E-mail: mp-bi@energimail.dk

Poul G. Nielsen, Teglgårdsvej 24 B, Hald Ege, 8800 Viborg
Tlf. 86 63 85 73, Mobil 30 27 85 73, E-mail: Poul_G_Nielsen@hotmail.com

Poul Ørtoft, Arildsvej 28a, 8800 Viborg
Mobil. 52 16 71 14, mail: poulortoft@hotmail.dk

Signe Tronborg, Holstebrovej 92, 8800 Viborg
 Mobil 40 18 85 87, E–mail: s.tronborg@gmail


Vagn Thorsen, Sdr. Rindvej 65, 8800 Viborg
Tlf. 86 63 94 86, Mobil 41 57 94 88, E-mail: Sdr.Rindbiavl@fiberpost.dk


Ønsker du at blive optaget på listen send en mail til:

Poul Ø. Mail poulortoft@hotmail.com
 
Honningkvalitet

Honningkvaliteten er afhængig af flere faktorer, hvis talen falder på at det skal være et eet hundrede procent rent naturprodukt. Mindstekravet til et sådan produkt må være, at der er alle de stoffer og enzymer som bierne har tilført honningen, når denne bliver solgt til forbrugere

Pollenindhold:
Analyser af slynget honning viser, at der er fra 500 til max. 3000 fermenterede pollenkorn pr. gram honning. At indholdet ikke kan være særligt stort, kender enhver biavler til, når han ser den færdig slyngede honningtavle, hvor han kan konstatere at det er umuligt at slynge ret meget af det indlejrede pollen ud af cellerne.
Det har vist sig at hvis man presser honningen ud af tavlen med et meget stort tryk, er antallet af fermenterede pollen fra 50,000 til flere hundrede tusinde pollenkorn pr. gram honning. Normalt ligger pollenindholdet i vores pressede honning gennemsnitlig på omkring 200,000 pollenkorn pr. gram honning.

Opvarmning:
En anden faktor er om honningen har været opvarmet, hverken på den ene eller anden måde, da det altid vil være årsag til at enzymerne, der oprindeligt findes i pollen og honning, vil blive minimeret. Endvidere vil mange af de øvrige stoffer, som f.eks. antibiotiske stoffer - aminosyrer - proteiner - mineraler m.m., også minimeres i forhold til den oprindelige mængde.

Smagen:
Smagen i honningen er for det første afhængig af fra hvilke blomster bierne har trukket, hvilket karakteriserer om honningen er en f.eks. Raps - Kløver - Linde - Lynghonning, og for at opnå den karakteristiske smag som f.eks. findes i Kløverhonning, skal minimum 40% af den pollen der er til stede i honningen, stammer fra den trækplante som honningen kaldes. Det vil igen sige at er pollenmængden stor, vil smagen også blive kraftigere.

Behandling af honningen:
En anden faktor der gør sig gældende med hensyn til smagen, er selve behandlingen af honningen under udvindingen. En kraftig iltning af produktet under slyngning - sining - røring - og evt. pumpning vil medvirke, i negativ retning til honningens oprindelige smag.

Embalage:
Hvis biavleren har gjort hvad der står i hans magt for at frembringe et 100% rent naturprodukt, vil det være meget forkert at spare de sidste øre ved ikke at benytte emballage af glas og med et tætsluttende låg. Som det efterhånden er kendt, kan der diffundere ilt gennem plastik, og denne ilt er til tider mættet med vand. Da honning er hygroskopisk og vil kunne optage vand fra den omgivende luft, vil vandindholdet i honningen kunne stige, hvis luftfugtigheden er over 60% mættet med vand, . Endvidere er det vigtigt at orientere forbrugeren om hvad det er for et produkt som vedkommende bliver præsenteret for, og derfor bør der være en forbrugeroplysning med hvert glas honning som sælges, for det viser sig honning er ikke bare honning.

Pesticid rester i honningen:
Da vi nu er derude hvor det kræver den allerstørste tillid til et andet menneske, og hvor der yderligere er penge indblandet, er der måske ikke andre udveje end, at lade bierne opbygge deres vokstavler fra bunden. Dette vil i allerhøjeste grad gå drastisk ud over honninghøsten, og vil vel blive den sidste udvej vi må ty til.
At der i dag findes bekæmpelsesmidler, som er almindeligt forekommende i honning, samt driftsmetoder der vil kunne minimere antallet af varroamider, må siges at være lykkeligt for biavleren. Der gøres et stort dygtigt arbejde for at finde naturlige veje i dette bekæmpelsesarbejde, så er det bare om at benytte sig af disse metoder.
Det må være af største betydning når honningens kvalitet og natur ægthed bedømmes, at alle ovennævnte forhold bliver tage i betragtning, hvis det er biavlerens ønske at kunne levere et 100% naturprodukt.
 
Bliv medlem af
Viborgegnens Biavlerforening.
Viborgegnens Biavlerforening