Biavl / Ordensregler

Ordensregler

Ordensrgler for Skolebigården, Naturskolen ved Hald.

Skolebigården tilhører Viborgegnens Biavlerforening.
Bigården er åben for skoleklasser og andre besøgende fra 1. maj til 30. august, efter forudgående aftale med bimesteren. Ingen besøg i bigården uden forudgående aftale.
• Al færdsel i bigården skal foregå stille og roligt, efter lederens anvisninger.
• Den ansvarlige for besøget har ansvaret for at bigården efterlades i forsvarlig stand. Den ansvarlige for besøget rapporterer til bimesteren om uregelmæssigheder. Den ansvarlige for besøget skal sørge for, at materialerne er lagt på rette plads og dragterne hængt på plads.
• Defekte dragter ( skriv nr. ) og materiel noteres på opslagstavlen.
• Et stade må højst bruges 2 gange om ugen.
• Der føres logbog over bigården og stadekort over staderne.
• Ved besøg i bigården benyttes bigårdens dragter med mindre andet er aftalt.
• Af smittehensyn udlånes bidragter ikke til brug uden for skolebigården.
• Bimesteren udpeges af bestyrelsen for et år af gangen.
 
Henvendelse til Bimesteren
Poul Ørtoft, Arildsvej 28a, 8800 Viborg
 Mobil. 52167114, E-mail: poulortoft@hotmai.dk
 
Bliv medlem af
Viborgegnens Biavlerforening.
Viborgegnens Biavlerforening