Biavl / Skolebigård

Skolebigård

Skolebigården har til huse på Naturskolen ved Hald som er den primære ramme om foreningens faglige og sociale aktiviteter. Naturskolens lokaler benyttes til undervisning for kursister på begynderkurset og temaaftner og socialt samvær for foreningens medlemmer.
Ingen skolebigård uden bier. Der er trugstader og opstablingsstader i egeskoven nær Naturskolen, og det er her de nye biavlere på begynderkurset modtager den praktiske del af undervisningen.
Onsdag aften i lige uger mødes foreningens medlemmer og passer bierne i skolebigården. Det er under det praktiske arbejde i bigården, at de nye biavlere kan få hjælp af de erfarne medlemmer.
Skolebigårdens program indeholder også besøg hos foreningens medlemmer. Det er altid interessant, at høre om andres erfaringer med biavl, se hvordan man har indrettet sig og ikke mindst se bier.
En skolebgårdsaften slutter altid med kaffe og boller med honning og en god gang bisnak.
 
Bliv medlem af
Viborgegnens Biavlerforening.
Viborgegnens Biavlerforening