Vilkår og regler / Godkendte paringsområder

Godkendte paringsområder

Avl af udvalgte linjer af honningbier foregår i afgrænsede parringsområder godkendt af NaturErhvervstyrelsen efter ansøgning fra en biavler. Parringsområderne er isolerede områder, oftest mindre øer, hvor indkrydsning af andre linjer kan undgås.

I et godkendt parringsområde må kun forekomme bier af samme afstamning som på områdets parringsstation. Kun den ansvarlige for parringsområdet må føre bier (bortset fra parringsfamilier) ind i området. Regler om oprettelse og drift af parringsområder er fastsat i bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier. En liste over godkendte parringsområder kan findes på længere nede på siden.
 
O.B.S. Kort over godkendte paringsområder finder du på Det Centrale Bigårderegister.
 
Bliv medlem af
Viborgegnens Biavlerforening.
Viborgegnens Biavlerforening